klachtenregeling

Woensdag 22 juni tussen 2 en 5 bent u welkom  in de bewonersruimte Vogeltijeswei (ingang tuin Pikoletstraat- achter de apotheek) om dokter van der Leij gedag te zeggen en kennis te maken met zijn opvolger dokter Jetse Heun. 

Klik hier voor meer informatie over Antroposofie

Voor het gebruik van email consult  wachten wij op het nieuwe computersysteem Gezond.nl  Zodra dit werkt, vindt u hier de informatie.

Inschrijving nieuwe patiënten is mogelijk, neem uw ID en verzekeringsbewijs mee voor de inschrijving. U kunt patient worden als u in postcodegebied 1101 - 1115 woont.

I.v.m. de maximale aanrijdtijd van 10 minuten, kunnen er alleen visites gedaan worden als u in het postcode gebied woont en dus niet verder dan 10 minuten van de praktijk. Woont u verder weg ? Dan raden wij u aan een huisarts in uw buurt te zoeken.

 

Klachtenregeling Sentebibu praktijk

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Kwaliteitsbewaking
Alle geregistreerde antroposofische (huis)artsen in Nederland zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen, die landelijk vastgestelde opleidings- en vakbekwaamheidseisen aan haar leden stelt.

Alle leden vallen zowel onder het tuchtrecht dat voor alle artsen in Nederland geldt, als onder het verenigingstuchtrecht van de NVAA zelf.

Klachtenregeling
Als u een klacht hebt, kunt u die het beste eerst bespreken met de betrokken arts. Hij of zij kan dan misschien uitleggen waarom voor een bepaalde handelwijze is gekozen. In een gesprek met wederzijds begrip en respect kunnen vaak misverstanden en vooronderstellingen weggenomen worden, zodat een goede samenwerking mogelijk blijft.

Bent u niet tevreden met de uitkomst van het gesprek, of denkt u dat uw arts zich niet aan de voorschriften houdt, dan heeft de NVAA een klacht- en tuchtrecht. Neemt u daarvoor contact op met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de NVAZ, mevrouw Versteegh, te bereiken op telefoonnummer 06-22103966. Desgewenst kunt u ook een formele klacht indienen bij de Stichting Zorggeschil.

Een klacht over het algemeen en reguliere functioneren van een huisarts kunt U neerleggen bij de klachtenregeling waarbij uw arts is aangesloten. U kunt daar bij de praktijk naar informeren. In de praktijk van uw arts kunt u informatie krijgen over het algemeen klachtrecht en over het klachtrecht binnen de antroposofische gezondheidszorg.