klachtenregeling

Uitgangspunt in ons mensbeeld is dat ieder mens een uniek individu is die voortdurend in ontwikkeling blijft. Sentebibu praktijk brengt een concept waar verschillende zorgmogelijkheden als één samenhangend geheel gegeven worden. Wij sluiten ons hiermee aan bij de integratieve geneeskunde. Dat zijn voor ons vooral inzichten uit reguliere en antroposofische geneeskunde en Chinese geneeskunde/acupunctuur.

Klik hier voor meer informatie over Antroposofie

Voor het gebruik van email consult dient u de gezamenlijke mailbox te gebruiken om de praktijkmedewerkers een vraag te stellen. De assistenten zorgen ervoor dat een van onze medewerkers uw vraag beantwoordt.

Inschrijving praktijk
Nieuwe patiënten kunnen ingeschreven worden, maar alleen de patiënten die niet afwijzend staan tegenover alternatieve behandelingen, homeopatische- en antroposofische geneeskunde.

Als u daar bezwaren tegen heeft, raden wij u aan een andere huisarts te zoeken.

Klachtenregeling Sentebibu praktijk

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Kwaliteitsbewaking
Alle geregistreerde antroposofische (huis)artsen in Nederland zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen, die landelijk vastgestelde opleidings- en vakbekwaamheidseisen aan haar leden stelt.

Alle leden vallen zowel onder het tuchtrecht dat voor alle artsen in Nederland geldt, als onder het verenigingstuchtrecht van de NVAA zelf.

Klachtenregeling
Als u een klacht hebt, kunt u die het beste eerst bespreken met de betrokken arts. Hij of zij kan dan misschien uitleggen waarom voor een bepaalde handelwijze is gekozen. In een gesprek met wederzijds begrip en respect kunnen vaak misverstanden en vooronderstellingen weggenomen worden, zodat een goede samenwerking mogelijk blijft.

Bent u niet tevreden met de uitkomst van het gesprek, of denkt u dat uw arts zich niet aan de voorschriften houdt, dan heeft de NVAA een klacht- en tuchtrecht. Neemt u daarvoor contact op met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de NVAZ, mevrouw Versteegh, te bereiken op telefoonnummer 06-22103966. Desgewenst kunt u ook een formele klacht indienen bij de Stichting Zorggeschil.

Een klacht over het algemeen en reguliere functioneren van een huisarts kunt U neerleggen bij de klachtenregeling waarbij uw arts is aangesloten. U kunt daar bij de praktijk naar informeren. In de praktijk van uw arts kunt u informatie krijgen over het algemeen klachtrecht en over het klachtrecht binnen de antroposofische gezondheidszorg.