Openingstijden – Huisartspraktijk Sentebibu – Amsterdam Zuid-Oost

Woensdag 22 juni tussen 2 en 5 bent u welkom  in de bewonersruimte Vogeltijeswei (ingang tuin Pikoletstraat- achter de apotheek) om dokter van der Leij gedag te zeggen en kennis te maken met zijn opvolger dokter Jetse Heun. 

Klik hier voor meer informatie over Antroposofie

Voor het gebruik van email consult  wachten wij op het nieuwe computersysteem Gezond.nl  Zodra dit werkt, vindt u hier de informatie.

Inschrijving nieuwe patiënten is mogelijk, neem uw ID en verzekeringsbewijs mee voor de inschrijving. U kunt patient worden als u in postcodegebied 1101 - 1115 woont.

I.v.m. de maximale aanrijdtijd van 10 minuten, kunnen er alleen visites gedaan worden als u in het postcode gebied woont en dus niet verder dan 10 minuten van de praktijk. Woont u verder weg ? Dan raden wij u aan een huisarts in uw buurt te zoeken.

 

Openingstijden

Wij zijn dagelijks geopend. Maar niet in het weekend en op feestdagen. U kunt ons tussen 8:00 en 13:00 uur bellen voor het maken van afspraken. Van 15:30-16:30 zijn wij speciaal voor het opvragen van uitslagen telefonisch bereikbaar. Wilt u een herhaalrecept bestellen ? Bij voorkeur doet u dat digitaal.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van 8:00-13:00 uur. En van 15:30-16:30 uur speciaal voor het opvragen van uitslagen.

U dient zelf uw uitslagen op te vragen bij de assistenten. Of het nu gaat om uitslag laboratorium, specialistenbrief en/of ECG. Bel daarvoor tussen half 4 en half 5.

De SPOEDlijn is alleen bedoeld voor spoedgevallen.

Assistentes:
De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt of bij de balie komt. Het is noodzakelijk dat u vertelt waarom u een afspraak wilt , zodat de assistente een afspraak kan inplannen of u kan helpen met een advies. Zij maakt afspraken voor het spreekuur en de huisbezoeken in geval u een huisarts wilt zien of raadplegen.Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, over bijvoorbeeld verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen en herhaalrecepten.  Al onze doktersassistenten beschikken over de vereiste vakdiploma’s. Daarnaast krijgen onze doktersassistenten jaarlijks allerlei nascholingen aangeboden. Ook worden de doktersassistenten intensief begeleid door onze huisartsen

De doktersassistente wil weten wat uw klacht is
De doktersassistente is het eerste aanspreekpunt binnen onze praktijk. Naar aanleiding van de (telefonische) intake kan de assistente u adviseren en/of in overleg met u een afspraak maken op het spreekuur. Dit houdt in dat de assistente vragen stelt over uw klachten. Dit gebeurt op basis van door het Nederlands Huisartsen Genootschap opgestelde protocollen. Onze doktersassistenten hebben hiervoor de noodzakelijke aanvullende cursussen gevolgd.

Met behulp van triage kan bereikt worden dat een patiënt de juiste zorg krijgt, op het juiste moment en bij de juiste hulpverlener (assistente, praktijkverpleegkundige of huisarts). Het doel is om de praktijk efficiënt te laten functioneren en de kwaliteit van de zorg te handhaven, en ondanks de toenemende drukte de wachttijden tot een minimum te beperken.

Telefonisch advies of het spreekuur?
Zodra de assistente weet wat voor u de beste afspraak is zal zij u een voorstel doen. Er zijn verschillende mogelijkheden:
-De assistente geeft u zelf een advies, dit advies wordt altijd nabesproken met de huisarts
-Zij vraagt de huisarts u even terug te bellen.
-Zij maakt een afspraak voor een consult bij de huisarts
-Zij maakt een afspraak voor een consult bij de assistente
-Zij maakt een afspraak voor een visite

Als de afspraak geen haast heeft, zal de assistente u soms het voorstel doen later in de week te komen of zelfs de daaropvolgende week.
U kunt als dat nodig is altijd op dezelfde dag terecht. Als u meerdere dingen wilt bespreken zal de assistente een dubbele afspraak moeten inplannen.

U kunt bij de assistentes een afspraak maken voor de volgende verrichtingen 

– Het meten van de bloeddruk / Aanstippen van wratten / Verbinden van wonden / Oren uitspuiten / Hechtingen verwijderen

– Zwangerschapstest / Urine onderzoek / Suiker- en Hb-controle

– Uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)

Wilt u een afspraak bij de assistente voor één van deze verrichtingen, bel dan voor een afspraak.

Afspraken spreekuur
Dagelijks is er spreekuur – alleen op afspraak.

Steeds meer patiënten zijn via onze site digitaal verbonden met onze praktijk. Via onze site kunt u rechtstreeks, zonder tussenkomst van anderen, mailen met onze artsen. 

Huisbezoeken
Mocht u fysiek niet in staat zijn om naar het gewone spreekuur te komen dan kan de huisarts ook een huisbezoek afleggen. Mits u binnen 10 minuten rijden van de praktijk woont.Een huisbezoek kunt u vóór 11 uur aanvragen via de assistente. De assistente kijkt in de agenda wanneer de huisarts de visite kan doen. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Acupuntuur
Het acupunctuurspreekuur is alleen op afspraak. Er zijn tijdelijk zeer beperkte mogelijkheden voor afspraken voor een acupunctuurbehandeling.