Openingstijden – Huisartspraktijk Sentebibu – Amsterdam Zuid-Oost

Uitgangspunt in ons mensbeeld is dat ieder mens een uniek individu is die voortdurend in ontwikkeling blijft. Sentebibu praktijk brengt een concept waar verschillende zorgmogelijkheden als één samenhangend geheel gegeven worden. Wij sluiten ons hiermee aan bij de integratieve geneeskunde. Dat zijn voor ons vooral inzichten uit reguliere en antroposofische geneeskunde en Chinese geneeskunde/acupunctuur.

Klik hier voor meer informatie over Antroposofie

Voor het gebruik van email consult dient u de gezamenlijke mailbox te gebruiken om de praktijkmedewerkers een vraag te stellen. De assistenten zorgen ervoor dat een van onze medewerkers uw vraag beantwoordt.

Inschrijving praktijk
Nieuwe patiënten kunnen ingeschreven worden, maar alleen de patiënten die niet afwijzend staan tegenover alternatieve behandelingen, homeopatische- en antroposofische geneeskunde.

Als u daar bezwaren tegen heeft, raden wij u aan een andere huisarts te zoeken.

Openingstijden

Wij zijn dagelijks geopend. Maar niet in het weekend en op feestdagen. U kunt ons tussen 8:00 en 13:00 uur bellen voor het maken van afspraken. Van 15:30-16:30 zijn wij speciaal voor het opvragen van uitslagen telefonisch bereikbaar. Wilt u een herhaalrecept bestellen ? Bij voorkeur doet u dat digitaal.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van 8:00-13:00 uur. En van 15:30-16:30 uur speciaal voor het opvragen van uitslagen.

U dient zelf uw uitslagen op te vragen bij de assistenten. Of het nu gaat om uitslag laboratorium, specialistenbrief en/of ECG. Bel daarvoor tussen half 4 en half 5.

De SPOEDlijn is alleen bedoeld voor spoedgevallen.

Op 24 september is er geen huisarts aanwezig. Uw afspraak met een praktijkondersteuner gaat wel gewoon door.

Assistentes:
De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt of bij de balie komt. Het is noodzakelijk dat u vertelt waarom u een afspraak wilt zodat de assistente een afspraak kan inplannen of u kan helpen met een advies. Zij maakt afspraken voor het spreekuur en de huisbezoeken in geval u uw huisarts wilt zien of raadplegen.Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, over bijvoorbeeld verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen en herhaalrecepten.  Al onze doktersassistenten beschikken over de vereiste vakdiploma’s. Daarnaast krijgen onze doktersassistenten jaarlijks allerlei nascholingen aangeboden. Ook worden de doktersassistenten intensief begeleid door onze huisartsen

De doktersassistente wil weten wat uw klacht is
De doktersassistente is het eerste aanspreekpunt binnen onze praktijk. Naar aanleiding van de (telefonische) intake kan de assistente u adviseren en/of in overleg met u een afspraak maken op het spreekuur. Dit houdt in dat de assistente vragen stelt over uw klachten. Dit gebeurt op basis van door het Nederlands Huisartsen Genootschap opgestelde protocollen. Onze doktersassistenten hebben hiervoor de noodzakelijke aanvullende cursussen gevolgd

Met behulp van triage kan bereikt worden dat een patiënt de juiste zorg krijgt, op het juiste moment en bij de juiste hulpverlener (assistente, praktijkverpleegkundige of huisarts). Het doel is om de praktijk efficiënt te laten functioneren en de kwaliteit van de zorg te handhaven, en ondanks de toenemende drukte de wachttijden tot een minimum te beperken.

Telefonisch advies of het spreekuur?
Zodra de assistente weet wat voor u de beste afspraak is zal zij u een voorstel doen. Er zijn verschillende mogelijkheden:
-De assistente geeft u zelf een advies, dit advies wordt altijd nabesproken met de huisarts
-Zij vraagt de huisarts u even terug te bellen.
-Zij maakt een afspraak voor een consult bij de huisarts
-Zij maakt een afspraak voor een consult bij de assistente
-Zij maakt een afspraak voor een visite

Als de afspraak geen haast heeft, zal de assistente u soms het voorstel doen later in de week te komen of zelfs de daaropvolgende week.
U kunt als dat nodig is altijd op dezelfde dag terecht. Als u meerdere dingen wilt bespreken zal de assistente een dubbele afspraak moeten inplannen.

U kunt bij de assistentes een afspraak maken voor de volgende verrichtingen 

– Het meten van de bloeddruk / Aanstippen van wratten / Verbinden van wonden / Oren uitspuiten / Hechtingen verwijderen

– Zwangerschapstest / Urine onderzoek / Suiker- en Hb-controle

– Uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)

Wilt u een afspraak bij de assistente voor één van deze verrichtingen, bel dan voor een afspraak.

Afspraken spreekuur
Dagelijks is er spreekuur – alleen op afspraak.

Steeds meer patiënten zijn via onze site digitaal verbonden met onze praktijk. Via onze site kunt u rechtstreeks, zonder tussenkomst van anderen, mailen met onze artsen. 

Huisbezoeken
Mocht u fysiek niet in staat zijn om naar het gewone spreekuur te komen dan kan de huisarts ook een huisbezoek afleggen. Deze kunt u vóór 11 uur aanvragen via de assistente. De assistente kijkt in de agenda wanneer de huisarts de visite kan doen. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Acupuntuur
Het acupunctuurspreekuur is vanaf september op dinsdag. U maakt hiervoor een afspraak bij de assistente.